Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Fundusz private equity - co to jest?

Fundusz private equity – co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki pozagiełdowe. Może w tym pomóc Fundusz Private Equity.

Fundusz Private Equity. Co to jest?

Fundusz private equity specjalizuje się w inwestycjach w firmy, które nie są notowane na giełdzie. Fundusz najczęściej finansuje stabilną niepubliczną spółkę, która potrzebuje dodatkowych pieniędzy na ekspansję i restrukturyzację. Środki przekazywane są zwykle poprzez inwestycje kapitałowe w postaci m.in. wykupywania udziałów, akcji spółki.
Kolejnymi cechami charakterystycznymi funduszy jest częste inwestowanie w spółki działające w sektorze produkcji przemysłowej, technologii informatycznych, mediów i komunikacji oraz określanie czasu inwestycji na ok. 8-10 lat.

Zysk Funduszu Private Equity pobierany jest w formie dywidendy, odsetek oraz poprzez wyjścia z inwestycji. W taki sposób prezentuje się „standardowy” FPE. Jak jednak wiadomo to wyjątki potwierdzają regułę, więc na rynkach nie brakuje Funduszy PE niepasujących do tego opisu. Jedną cechą, którą musi spełniać każdy fundusz PE, jest inwestowanie w spółki pozagiełdowe! Do pełnego zrozumienia sytuacji należy zapamiętać, że termin Private Equity, używany do kreślenia inwestycji w spółki niepubliczne, może być rozumiany w węższym i szerszym znaczeniu.

Wąskie rozumienie Private Equity pokrywa się ze wcześniejszym opisem Funduszu PE i obejmuje inwestycje w stabilne firmy z potwierdzonym modelem biznesowym przeprowadzane przez wyspecjalizowany do tego podmiot. W szerokim rozumieniu inwestycje PE mogą finansować spółkę niezależnie od fazy jej rozwoju. Może to być zarówno spółka w fazie zasiewu (seed), start-up, początkowego rozwoju, jak i w trakcie ekspansji.

Ponadto finansowanie nie musi ograniczać się do inwestycji kapitałowych, ale obejmować może również m.in. pożyczki, czy też obligacje zamienne na akcje. Dodatkowo inwestycje PE w szerokim rozumieniu mogą być przeprowadzane zarówno przez wyspecjalizowane podmioty typu fundusz, jak i przez osoby prywatne (rodzinę, anioła biznesu)

Jak działa Fundusz Private Equity?

Niezależnie od rodzaju przeprowadzonej inwestycji, to jak działa private equity w wykonaniu funduszu zawsze wygląda tak samo.

4 etapy życia Funduszu Private Equity

– pozyskanie środków pieniężnych przez fundusz,
– rozpoczęcie inwestycji,
– działania zwiększające wartość spółek,
– wyście z inwestycji.

Pierwszy etap to pozyskanie funduszy, które zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji. W tym okresie fundusz poszukuje inwestorów, którzy chcą zainwestować w spółki pozagiełdowe. W następnym etapie zarząd funduszu rozpoczyna finansowanie wybranych spółek zgodnie ze wcześniej przyjętym planem inwestycyjnym. W kolejnym kroku FPE podejmuje czynności, których celem jest zwiększenie wartości doinwestowanej firmy.

W tym celu fundusz najczęściej zdobywa dla firmy m.in.: profesjonalnych doradców branżowych, specjalistów od zarządzania i rekrutacji czy też managerów. Działania te mogą mieć na celu ekspansje firmy na nowe rynki, pomóc wprowadzić nowe produkty na rynek, doprowadzić do wchłonięcia mniejszych podmiotów. Ostatnim etapem działania Funduszu Private equity jest wyjście z inwestycji, poprzez odzyskanie zainwestowanych środków i przetransferowanie zysków do inwestorów.

Private equity nieruchomości – inwestycje dla każdego?

Bezpośrednie inwestowanie w nieruchomości wymaga od inwestora dużych nakładów finansowych, na które niewiele osób może sobie pozwolić. Alternatywą jest pośrednie inwestowanie, które pozwala wejść na rynek nieruchomości nawet osobom o niedużych zasobach. Jednym z ciekawszych pomysłów, aby to osiągnąć, jest Fundusz Private Equity nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem żaden fundusz otwarty nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w nieruchomości, ale istnieje sposób, aby sobie z tym poradzić.

Rozwiązaniem jest bezpośrednie nabycie udziałów w spółce zajmującej się inwestycjami w projekty deweloperskiej. Wbrew pozorom inwestor nie musi musi zajmować się zarządzaniem spółką, ponieważ za jej prowadzenie, tworzenie planu inwestycyjnego, jego realizację oraz wszystkie pozostałe związane z nią kwestie odpowiada zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Jedynym zadaniem, przed którym stoi inwestor jest objęcie udziałów w spółce, przy obecności notariusza.

Dodatkowo ten sposób inwestowania pozwala na racjonalne ocenienie rentowności projektu oraz związanego z nim ryzyka. Jest to możliwe ponieważ spółka celowa (SPV), której udziały nabywa inwestor wchodzi w konkretną inwestycję. W ten sposób inwestor jeszcze przed objęciem udziałów ma niezbędną wiedzę do podjęcia decyzji tj. informacje m.in. o: wielkości inwestycji, czasie jej realizacji, potencjalnych kosztach oraz zyskach.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820