Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Fundusz private equity - co to jest?

Fundusz private equity – co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki pozagiełdowe. Może w tym pomóc Fundusz Private Equity.

Fundusz Private Equity. Co to jest?

Fundusz private equity specjalizuje się w inwestycjach w firmy, które nie są notowane na giełdzie. Fundusz najczęściej finansuje stabilną niepubliczną spółkę, która potrzebuje dodatkowych pieniędzy na ekspansję i restrukturyzację. Środki przekazywane są zwykle poprzez inwestycje kapitałowe w postaci m.in. wykupywania udziałów, akcji spółki.
Kolejnymi cechami charakterystycznymi funduszy jest częste inwestowanie w spółki działające w sektorze produkcji przemysłowej, technologii informatycznych, mediów i komunikacji oraz określanie czasu inwestycji na ok. 8-10 lat.

Zysk Funduszu Private Equity pobierany jest w formie dywidendy, odsetek oraz poprzez wyjścia z inwestycji. W taki sposób prezentuje się „standardowy” FPE. Jak jednak wiadomo to wyjątki potwierdzają regułę, więc na rynkach nie brakuje Funduszy PE niepasujących do tego opisu. Jedną cechą, którą musi spełniać każdy fundusz PE, jest inwestowanie w spółki pozagiełdowe! Do pełnego zrozumienia sytuacji należy zapamiętać, że termin Private Equity, używany do kreślenia inwestycji w spółki niepubliczne, może być rozumiany w węższym i szerszym znaczeniu.

Wąskie rozumienie Private Equity pokrywa się ze wcześniejszym opisem Funduszu PE i obejmuje inwestycje w stabilne firmy z potwierdzonym modelem biznesowym przeprowadzane przez wyspecjalizowany do tego podmiot. W szerokim rozumieniu inwestycje PE mogą finansować spółkę niezależnie od fazy jej rozwoju. Może to być zarówno spółka w fazie zasiewu (seed), start-up, początkowego rozwoju, jak i w trakcie ekspansji.

Ponadto finansowanie nie musi ograniczać się do inwestycji kapitałowych, ale obejmować może również m.in. pożyczki, czy też obligacje zamienne na akcje. Dodatkowo inwestycje PE w szerokim rozumieniu mogą być przeprowadzane zarówno przez wyspecjalizowane podmioty typu fundusz, jak i przez osoby prywatne (rodzinę, anioła biznesu)

Jak działa Fundusz Private Equity?

Niezależnie od rodzaju przeprowadzonej inwestycji, to jak działa private equity w wykonaniu funduszu zawsze wygląda tak samo.

4 etapy życia Funduszu Private Equity

– pozyskanie środków pieniężnych przez fundusz,
– rozpoczęcie inwestycji,
– działania zwiększające wartość spółek,
– wyście z inwestycji.

Pierwszy etap to pozyskanie funduszy, które zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji. W tym okresie fundusz poszukuje inwestorów, którzy chcą zainwestować w spółki pozagiełdowe. W następnym etapie zarząd funduszu rozpoczyna finansowanie wybranych spółek zgodnie ze wcześniej przyjętym planem inwestycyjnym. W kolejnym kroku FPE podejmuje czynności, których celem jest zwiększenie wartości doinwestowanej firmy.

W tym celu fundusz najczęściej zdobywa dla firmy m.in.: profesjonalnych doradców branżowych, specjalistów od zarządzania i rekrutacji czy też managerów. Działania te mogą mieć na celu ekspansje firmy na nowe rynki, pomóc wprowadzić nowe produkty na rynek, doprowadzić do wchłonięcia mniejszych podmiotów. Ostatnim etapem działania Funduszu Private equity jest wyjście z inwestycji, poprzez odzyskanie zainwestowanych środków i przetransferowanie zysków do inwestorów.

Private equity nieruchomości – inwestycje dla każdego?

Bezpośrednie inwestowanie w nieruchomości wymaga od inwestora dużych nakładów finansowych, na które niewiele osób może sobie pozwolić. Alternatywą jest pośrednie inwestowanie, które pozwala wejść na rynek nieruchomości nawet osobom o niedużych zasobach. Jednym z ciekawszych pomysłów, aby to osiągnąć, jest Fundusz Private Equity nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem żaden fundusz otwarty nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w nieruchomości, ale istnieje sposób, aby sobie z tym poradzić.

Rozwiązaniem jest bezpośrednie nabycie udziałów w spółce zajmującej się inwestycjami w projekty deweloperskiej. Wbrew pozorom inwestor nie musi musi zajmować się zarządzaniem spółką, ponieważ za jej prowadzenie, tworzenie planu inwestycyjnego, jego realizację oraz wszystkie pozostałe związane z nią kwestie odpowiada zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Jedynym zadaniem, przed którym stoi inwestor jest objęcie udziałów w spółce, przy obecności notariusza.

Dodatkowo ten sposób inwestowania pozwala na racjonalne ocenienie rentowności projektu oraz związanego z nim ryzyka. Jest to możliwe ponieważ spółka celowa (SPV), której udziały nabywa inwestor wchodzi w konkretną inwestycję. W ten sposób inwestor jeszcze przed objęciem udziałów ma niezbędną wiedzę do podjęcia decyzji tj. informacje m.in. o: wielkości inwestycji, czasie jej realizacji, potencjalnych kosztach oraz zyskach.

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820