Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ After Repair Value - co to jest ?

After Repair Value – co to jest ?

After Repair Value (ARV) to pojęcie odnoszące się do rynku nieruchomości, które – najprościej rzecz ujmując – oznacza wartość budynku po remoncie. A zatem jest to przewidywana cena zmodernizowanego domu, która uwzględnia jego szacowaną wysokość jak i koszty naprawy.

Co to jest After Repair Value? I jak się go oblicza?

Formuła obliczeniowa ARV jest stosunkowo prosta i przedstawia się następująco:

After Repair Value = przewidywana aktualna wartość budynku + całkowity koszt naprawy i renowacji

Bieżąca cena nieruchomości jest to kwota, za którą można nabyć daną inwestycję przed remontem. Podczas szacowania jej obecnej wartości uwzględnia się nie tylko wielkość i stan techniczny budynku, ale też inne czynniki, takie jak: lokalizacja, jego wiek, a nawet styl. Wszystkie te czynniki determinują popyt rynkowy.

A zatem, znajomość ARV pozwala oszacować rentowność danej inwestycji oraz określić margines wydatków, po to by nie przeinwestować. Po takie dane najczęściej sięgają osoby zajmujące się tzw. fipami, czyli zakupem nieruchomości poniżej ceny rynkowej w celu sprzedania ich z zyskiem.

 

 

 

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820