Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Building Management System

Building Management System

Co to jest Building Management System (BMS)?

BMS, czyli system zarządzania budynkiem

Jak wskazuje definicja, BMS (od ang. Building Management System – system zarządzania budynkiem) określa automatycznie sterowany system zarządzania funkcjami technicznymi w danym budynku i jego najbliższym otoczeniu.

BMS zbiera informacje napływające z całego budynku w jednym miejscu. Pozwala reagować w czasie rzeczywistym na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Wszystko po to, to by uzyskać optymalne działanie danego obiektu pod kątem ekonomii, komfortu i bezpieczeństwa.

Systemy typu BMS znajdują zastosowanie przede wszystkim w budynkach inteligentnych, których idea narodziła się na przełomie lat 70- i 80. XX w. w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie z systemami zarządzającymi funkcjami technicznymi w obiektach spotkać można się w wielu miejscach. Zarówno w nowoczesnych biurowcach, budynkach użyteczności publicznej – hotelach, centrach handlowych i szpitalach, jak również domach jednorodzinnych.

Building Management System co to jest

 

Jak zbudowany jest system zarządzania funkcjami technicznymi budynku?

BMS to komputerowy interfejs graficzny użytkownika, który pozwala efektywnie zarządzać i automatycznie nadzorować poszczególne instalacje obiektu. Nieodłącznym jego elementem jest magistrala, do której podłączone są wszystkie urządzenia obsługujące daną instalację wraz z odpowiednimi czujnikami. To dzięki nim magistrala pozyskuje informacje o warunkach panujących wewnątrz budynku oraz w jego pobliżu.

Sterowanie inteligentnym budynkiem możliwe jest za pomocą rozmaitych urządzeń. W tym urządzeń przenośnych (telefonów, tabletów i laptopów) i zdalnie – za pośrednictwem połączenia internetowego.

Stworzenie funkcjonalnego i niezawodnego systemu BMS wymaga wysokiej jakości rozwiązań z zakresu automatyki. Wdrożenie rozwiązań stanowi odpowiedź na potrzeby i oczekiwania użytkowników budynków, ceniących możliwość wygodnego zarządzania obiektem z jednego miejsca. Tak rozumiany BMS skutecznie wspomaga nowoczesne systemy automatyki budynkowej.

 

Jak działa system zarządzania budynkiem?

BMS, jako zintegrowany system zarządzania budynkiem, łączy w całość wszelkie pomniejsze systemy budynku. W tym wentylację, klimatyzację, ogrzewanie, oświetlenie, nawadnianie, jak również alarmy, otwieranie okien i drzwi czy sterowanie roletami i żaluzjami.

Należycie zaprojektowany BMS pozwala na:

  • śledzenie poszczególnych elementów systemu i sterowanie nimi,
  • zmianę parametrów pracy,
  • definiowanie harmonogramów i scenariuszy pracy,
  • diagnostykę systemu i optymalizację zużycia energii.

Dostępne na rynku systemy BMS oferują szereg funkcjonalności, które wynikają z wzajemnej komunikacji i współdziałania instalacji i urządzeń pracujących w ramach zintegrowanego systemu.

 

Zalety zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem

Rozwiązania w postaci zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem mają wiele zalet. Do najważniejszych z nich należą:

  • kontrolowanie instalacji budynku przy pomocy magistrali – pozwala to na swobodne dostosowywanie wszystkich funkcjonalności obiektu do aktualnych potrzeb, co ma szczególne znaczenie w rozbudowanych budynkach.
  • możliwość analizowania danych – magistrale sterujące dla danego budynku pobierają wiele cennych danych, takich jak te dotyczące zużycia mediów czy panującej we wnętrzu temperatury lub wilgotności. Śledzenie i analizowanie parametrów pozwala na idealne sterowanie instalacjami.
  • zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania budynku – wykorzystanie czujników daje szansę na wcześniejsze wykrycie potencjalnego zagrożenia, a co za tym idzie – podjęcie kroków w celu jego wyeliminowania. Dodatkowo służy to wyłapywaniu awarii i usterek, które mogą znacznie obniżać komfort użytkowania budynku.
  • skalowalność – dodatkowym atutem jest elastyczność systemu, który można swobodnie dopasowywać do potrzeb obiektu i rozbudowywać o kolejne elementy.
  • obniżenie kosztów eksploatacji budynku – automatyczne sterowanie (włączanie i wyłączanie) poszczególnych instalacji w danych warunkach pozwala znacznie zmniejszyć zużycie energii i innych mediów, a tym samym obniżyć wydatki związane z eksploatacją budynku.
Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820