Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Budynek wysokościowy

Budynek wysokościowy

Co to jest budynek wysokościowy?

Budynek wysokościowy – definicja

Budynkiem wysokościowym określa się budynek o wysokości powyżej 55 metrów nad poziomem terenu. Dla tej kategorii budynków nie ma wskazanego limitu kondygnacji. Najwyższym wysokościowej w Polsce jest od lutego 2021 r. budynek biurowy Varso Tower w Warszawie, którego docelowa wysokość architektoniczna to 310 metrów, a liczba kondygnacji – 53.

Wysokościowiec bywa mylnie utożsamiany z wieżowcem. Wysokościowiec to jednak budynek cechujący się dużą wysokością, podczas gdy wieżowiec musi mieć charakterystyczny kształt wieży.

 

Podział budynków ze względu na wysokość

Budynki o różnej wysokości są sklasyfikowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki, jak i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Dokument ten wprowadził podział budynków z uwzględnieniem ich wysokości oraz liczby kondygnacji nadziemnych opisujących nazwę konkretnego budynku.

Dokument, poza budynkiem wysokościowym (WW), zawiera również parametry dla budynków: niskiego (N), średniowysokiego (SW) i wysokiego (W). Rozporządzenie wskazuje także zasady mierzenia wysokości budynków i wskazuje na wymagania techniczne i użytkowe, jakie muszą one spełnić.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820