Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Budynek średniowysoki

Budynek średniowysoki

Co to jest budynek średniowysoki?

Budynek średniowysoki – definicja

Budynek średniowysoki to budynek o wysokości od 12 do 25 metrów nad poziomem terenu lub o liczbie kondygnacji nadziemnych w zakresie od 4 do 9 włącznie.

Podział budynków ze względu na wysokość zawarto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Dotyczy ono kwestii warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W treści dokumentu znaleźć można podział budynków z uwzględnieniem wysokości oraz liczby kondygnacji nadziemnych opisujących nazwę konkretnego obiektu.

Oprócz budynku średniowysokiego (SW), określone zostały również budynki: niskie (N), wysokie (W) i wysokościowe (WW). Obowiązująca klasyfikacja budynków na cztery grupy doprecyzowuje zawarte w rozporządzeniu wymagania techniczne i użytkowe. Ten sam dokument wskazuje, w jaki sposób prawidłowo mierzyć wysokość budynku.

Wysokość budynku, w tym przypadku budynku średniowysokiego, determinuje wymagania w zakresie bezpieczeństwa ogniowego. Odpowiednia dla budynku klasa odporności pożarowej określa czas wytrzymałości ogniowej i zabezpieczeń ppoż. poszczególnych składowych takiego budynku. W tym konstrukcji nośnej, dachu, stropów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820