Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Budynek rekreacji indywidualnej

Budynek rekreacji indywidualnej

Co to jest budynek rekreacji indywidualnej?

domek letniskowy co to jest

Domek letniskowy, czyli budynek rekreacji indywidualnej

Budynek rekreacji indywidualnej to tak zwany domek letniskowy. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, domki tego typu to „wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku”. W tym aspekcie stanowią one przeciwieństwo domu całorocznego, który jak wskazuje jego nazwa, służy zamieszkaniu o charakterze ciągłym. Domek letniskowy ma przeznaczenie czasowe.

Jak każde budynki, tak i domy rekreacji indywidualnej podlegają pewnym przepisom. Jednym z nich jest minimalna wysokość budynku rekreacyjnego, którą ustalono na 2,2 m. Domek letniskowy powinien również zostać wybudowany w odpowiedniej odległości od granicy działki. Wynosi ona odpowiednio 4 m, jeśli budynek zwrócony jest ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy, lub 3 m, jeśli budynek zwrócony jest ścianą bez okien drzwi w stronę tej granicy.

Z każdym rokiem rośnie zainteresowanie budynkami rekreacji indywidualnej. Nie bez powodu, bo zabudowa letniskowa to inwestycja przynosząca liczne korzyści. Przede wszystkim budynki okresowego wypoczynku z powodzeniem łączą zalety mieszkania w bloku i możliwość przebywania na łonie natury. Domki, choć wymagają nakładów finansowych, zwracają się z każdym kolejnym urlopem, który jest znacznie tańszy niż zorganizowany wyjazd z noclegiem.

 

Czy można postawić domek letniskowy bez pozwolenia?

Po zmianach przepisów w 2015 roku, budynki rekreacji indywidualnej zwolniono z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Do wzniesienia domku konieczne jest jednak, by spełniał on następujące warunki:

  • budynek musi być wolnostojący i parterowy,
  • jego powierzchnia nie może być większa niż 35 mkw.,
  • liczba domków na każde 500 mkw. działki nie może być większa niż jeden.

Oznacza to, że w przypadku budowy domku z poddaszem użytkowym, domku o powierzchni 70 mkw. czy trzech domków na działce o powierzchni 1000 mkw. konieczne będzie wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Inwestycja w zabudowę letniskową bez pozwolenia w dalszym ciągu wymaga zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zwykle starosty. W takim zgłoszeniu należy określić przede wszystkim rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych wraz z terminem ich rozpoczęcia. Nie ma wymogu dostarczenia projektu budowlanego domku i decyzji i warunkach zabudowy.

Należy pamiętać również o warunkach zabudowy domku letniskowego, a zwłaszcza lokalizacji działki na terenie zabudowy letniskowej lub rekreacyjnej, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje wszystkie zasady związane z planowaną budową. W przypadku działki, dla której nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest samodzielne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820