Słownik terminów inwestycyjnych

Budynek niski

Co to jest budynek niski?

Budynek niski – definicja

Budynek niski to budynek, którego wysokość nie przekracza 12 metrów nad poziomem terenu. Definicję tą spełniają także obiekty, których liczba kondygnacji nadziemnych takiego budynku jest mniejsza bądź równa 4.

Podział budynków ze względu na wysokość wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, jak i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku. W jego treści znajdziemy podział budynków z uwzględnieniem wysokości oraz liczby kondygnacji nadziemnych, które opisują nazwę konkretnego budynku. Oprócz budynku niskiego (innymi słowy: N), opisano tam również budynki średniowysokie (innymi słowy: SW). Dodatkowo wysokie (innymi słowy: W) oraz wysokościowe (innymi słowy: WW).

Budynek niski a bezpieczeństwo ogniowe

Wysokość budynków determinuje wymagania w zakresie bezpieczeństwa ogniowego. Poszczególne grupy budynków, w tym budynki niskie, kwalifikuje się do odpowiedniej im klasy odporności pożarowej budynku. Ta z kolei określa czas wytrzymałości ogniowej i zabezpieczeń przeciwpożarowych poszczególnych składowych takiego budynku. W tym konstrukcji nośnej, dachu, stropów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820