Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny

Co to jest budynek mieszkalny?

Definicja budynku mieszkalnego i jego warunki techniczne

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy Prawo budowlane, budynek mieszkalny to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Tak rozumiany jednorodzinny budynek mieszkalny stanowi pod względem konstrukcyjnym samodzielną całość. Uznanie budynku za mieszalny w celu ustalenia właściwej stawki podatku od nieruchomości, wymaga sprawdzenia, czy dany obiekt zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkaniowe zamieszkujących go osób.

budynek mieszkalny co to jest

Projekt i wykonanie obiektu mieszkalnego, w tym w zakresie jego układu funkcjonalnego i przestrzennego, rozwiązań technicznych oraz materiałów budowlanych, muszą odpowiadać wymaganiom wynikającym z usytuowania i przeznaczenia budynku oraz z odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia i przepisów odrębnych. Budynek taki powinien przede wszystkim zostać wyposażony w dostęp do:

  • wody do spożycia i do celów przeciwpożarowych,
  • indywidualnej lub centralnej instalacji ciepłej wody,
  • odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych,
  • miejsca przystosowanego do czasowego gromadzenia odpadów i nieczystości,
  • instalację grzewczą,
  • instalację elektryczną,
  • inne elementy wyszczególnione w przepisach.

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny a wielorodzinny

Dopuszczalne jest wydzielenie w ramach jednorodzinnego budynku mieszkalnego nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Jednocześnie, w ustawie nie określono maksymalnej powierzchni budynku, jaki może zostać uznany za jednorodzinny.

Prawo budowlane ani inne przepisy prawa nie zawierają również definicji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W efekcie powszechnie przyjmuje się, że każdy budynek mieszkalny, którego nie można uznać za budynek jednorodzinny (nie spełnia wymienionych powyżej kryteriów), stanowi budynek wielorodzinny. To oznacza, że budynkiem takim będzie zatem budynek mieszkalny, w ramach którego wydzielono więcej niż 2 lokale mieszkalne.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820