Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy – co to?

Zgodnie z przyjętą definicją, przez budynek gospodarczy rozumieć można budynek służący mieszkańcom domu, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia. W takim budynku mogą być przechowywane rozmaite przedmioty, w tym narzędzia ogrodowe, sprzęt rekreacyjny czy sprzęty przydomowego warsztatu.

Zasady dotyczące realizacji budynków gospodarczych reguluje artykuł 29 ustawy Prawo budowlane. Konieczne jest, by budynek gospodarczy był zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy.

budynek gospodarczy co to jest

Budynek gospodarczy a odległość od granicy działki

Nowelizacja ustawy z 1 stycznia 2018 roku wprowadziła zmiany dotyczące budowy budynku gospodarczego. Zgodnie z przepisami, położenie tego rodzaju budynku na działce zależy od jego wielkości, jak i posiadania okien i drzwi.

Aktualne warunki techniczne wskazują, że budowa budynku gospodarczego jest możliwa nawet bezpośrednio przy granicy działki. Bądź w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, jeżeli budynek ten ma maksymalną długość 6,5 m (zwiększenie z obowiązujących wcześniej 5,5 m) i wysokość mniejszą niż 3 m.

Dodatkowo wymagane jest, aby nie występowały otwory okienne i drzwiowe w ścianie zwróconej w stronę określonej granicy. W przypadku, gdy takie otwory istnieją, konieczne jest zachowanie odległości minimum 8 m od ściany postawionego na parceli sąsiedniej budynku mieszkalnego lub mieszkania zbiorowego, jak też budynku użyteczności publicznej lub budynku mającego ostateczną decyzję na budowę.

 

Budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę – kiedy możliwe samo zgłoszenie?

Kolejną kwestią dotyczącą rozpoczęcia budowy budynku gospodarczego są niezbędne do tego formalności. Znowelizowana ustawa Prawo budowlane rozszerzyła katalog inwestycji, które zwolnione są z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Oprócz budynków gospodarczych zaliczają się do nich altany, garaże, oranżerie i domki letniskowe. W ich przypadku wystarczy samo zgłoszenie.

Oznacza to, że osoby planujące budowę budynku gospodarczego nie muszą występować o stosowne pozwolenie. By jednak budynek mógł zostać zrealizowany w takim trybie, musi spełniać kilka warunków. Kluczowa jest powierzchnia – bez pozwolenia wznieść można budynek gospodarczy o maksymalnej dopuszczalnej powierzchni 35 mkw. Sam budynek musi być parterowy (jednokondygnacyjny) i wolno stojący. Na jednej działce mogą stanąć nie więcej niż dwa budynku gospodarcze na każde 500 mkw powierzchni tej działki. Zasady te dotyczą również rozbudowy budynku gospodarczego. Do wzniesienia kolejnych budynków potrzebne będzie pozwolenie na budowę.

 

Dokonując zgłoszenia budynku gospodarczego, należy złożyć wymagane dokumenty w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Niezbędne w tym celu są:

  • wniosek,
  • oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania daną parcelą na cele budowlane (własność lub dzierżawa) oraz
  • rysunki budynku gospodarczego przedstawiające jego usytuowanie na działce (na mapie zasadniczej bądź ewidencyjnej), wraz z jego rzutem, przekrojem i rysunkami elewacji.

Wniosek zgłaszający budynek gospodarczy można złożyć na formularzu dostępnym w urzędzie bądź sporządzić go samodzielnie, korzystając z wzorów w internecie. Zgłoszenia należy dokonać na minimum 21 dni przed rozpoczęciem budowy.

 

Pozwolenie na budowę – kiedy nie wystarczy samo zgłoszenie budynku gospodarczego?

Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym budynku gospodarczego jest wymagane w kilku przypadkach. Po pierwsze, gdy planowany budynek gospodarczy ma mieć powierzchnię zabudowy większą niż wspomniane wcześniej 35 mkw. Pozwolenie jest konieczne również w sytuacji, kiedy planowana jest rozbudowa istniejącego już budynku gospodarczego, którego powierzchnia po rozbudowie wyniesie więcej niż 35 mkw. Ostatni przypadek, kiedy niewystarczające będzie samo zgłoszenie, dotyczy niespełnienia pozostałych wymogów związanych z liczbą budynków na działce – maksymalnie dwa na każde 500 mkw czy liczbą kondygnacji (maksymalnie jedna na budynek).

Budowa budynku gospodarczego na pozwolenie o budowę jest podobna do procedury, jaka obowiązuje przy budowie domu. Po uzyskaniu pozwolenia konieczne jest zarejestrowanie dziennika budowy, zatrudnienie kierownika budowy oraz zgłoszenie nadzorowi budowlanemu rozpoczęcia prac. Zakończona budowa wymaga zgłoszenia nadzorowi budowlanemu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W przypadku wymogu budowy z pozwoleniem, najwygodniejszym rozwiązaniem będzie zamówienie gotowego projektu budynku gospodarczego. Skróci to czas i obniży koszt realizacji inwestycji.

 

Budynek gospodarczy a samowola budowlana

Dopełnienie wszelkich formalności to obowiązek osób planujących postawienie budynku gospodarczego. Brak wcześniejszego uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia planowanej inwestycji organy administracyjne mogą uznać za tzw. samowolę budowlaną, za którą grożą dotkliwe kary.

Samowola budowlana, choć w polskim prawie pozbawiona definicji, oznacza budowę obiektu:

  • bez pozwolenia na budowę,
  • bez zgłoszenia bądź w razie wydania sprzeciwu do zgłoszenia.

Jako samowola może być uznany nie tylko zrealizowany już budynek gospodarczy, ale samo przystąpienie do jego budowy.

Konsekwencje samowoli budowlanej mogą mieć charakter sankcji administracyjnej lub karnej. Dla pierwszej z nich może zostać wydany nakaz rozbiórki budynku lub uiszczenie opłaty legalizacyjnej za dopuszczenie samowoli budowlanej do użytkowania. W kategorii konsekwencji karnych przewidziane zostały kara grzywny oraz rzadko występujące ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2.

 

 

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820