Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Bieżąca konserwacja

Bieżąca konserwacja

Co to jest bieżąca konserwacja?

Bieżąca konserwacja na gruncie prawa budowlanego

W odniesieniu do nieruchomości, za bieżącą konserwację uznaje się wszelkie czynności, które są niezbędne do utrzymania obiektu budowlanego bądź też jego części w odpowiednim stanie technicznym. Powinien on pozwalać zapobiec jego pogorszeniu na skutek codziennego użytkowania.

Definicję bieżącej konserwacji definiuje art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego. Czytamy w nim, że są to roboty polegające na wymianie jednych elementów na inne. W tym nowe, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego, co jest konieczne przy kwalifikowaniu robót jako remont.

 

Bieżąca konserwacja a remont

W związku z powyższym bieżącej konserwacji nie można utożsamiać z remontem. Pojęcia te różnią się od siebie przede wszystkim zakresem prac budowlanych. Konserwacja, jak wspomnieliśmy wcześniej, służy utrzymaniu jak najlepszego stanu technicznego obiektu. Remont, przeprowadzany na budynkach istniejących, ma z kolei za zadanie przywrócić ich pierwotny wygląd. Ponadto, prace remontowe dopuszczają zastosowanie takich rozwiązań oraz materiałów, jakie dotychczas nie były wykorzystywane w danym budynku.

Konserwacja budynku nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. Remonty obejmuje się obowiązkiem zgłoszenia prac między innymi wtedy, gdy ich realizacja dotyczyłaby nieruchomości położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820