Słownik terminów inwestycyjnych

Arkada

Co to jest arkada?

Arkada – definicja

Arkada to konstrukcyjny element stosowany w architekturze, rozpowszechniony w starożytnym Rzymie. Stanowi on połączenie górnych części dwóch filarów lub kolumn za pomocą łuku. W zależności od funkcji arkady możemy wyróżnić:

  • arkadę konstrukcyjną – która przenosi obciążenia na filary i kolumny,
  • arkadę dekoracyjną – która występuje w krużgankach, akweduktach i loggiach.

Jednym z rodzajów arkady jest arkada ślepa, blendowa. Arkada ta ma otwór zamknięty ścianą, do której przylega. Ułożone w ciągu tego typu arkady ślepe są elementem fryzów i attyk.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820