Słownik terminów inwestycyjnych

Ar

Co to jest ar? 1 ar ile to m2?

Ar – jednostka miary gruntu

Ar to z definicji metryczna jednostka pola powierzchni, nienależąca do układu SI, powszechnie stosowana w rolnictwie, geodezji i leśnictwie do określania powierzchni gruntu, czyli areału. Oznacza się symbolem a. Nazwa „ar” pochodzi z fr. „are” od łac. „area”, czyli plac, klepisko, boisko.

Zgodnie z przyjętym w naszym kraju systemem pomiarowym, wszelkie wielkości powierzchni powinny być podawane w metrach kwadratowych. Mimo to, zarówno w mowie potocznej, jak również pismach urzędowych, dla ułatwienia stosowane są inne alternatywne jednostki. Jedną z nich jest ar. Pole, jakie określa, to miara przyporządkowującą danej figurze określoną liczbę charakteryzującą jej rozmiar.

odrolnienie działki

Jeden ar – ile ma m2?

Jeden ar to sto metrów kwadratowych (1 a = 100 m2). Dla prawidłowego przeliczenia arów na metry kwadratowe należy pomnożyć ilość arów razy 100. Licząc dalej – 10 arów to 1000 metrów kwadratowych (0,1 ha), 100 arów to 10 000 metrów kwadratowych (1 ha), a 1000 arów to 100 000  metrów kwadratowych (10 ha).

Dla przypomnienia metr kwadratowy oznaczony symbolem m2 to jednostka pola powierzchni w układzie SI. 1 metr kwadratowy równy jest polu kwadratu o boku długości 1 metra.

Zamiana jednostek miar bywa problematyczna. Z pomocą przychodzą internetowe konwertery jednostek, pozwalające szybko i wygodnie przeliczać wartości w jednej jednostce na inną, w tym ary, hektary i metry kwadratowe oraz wiele innych. Wyliczenia w kalkulatorze są automatyczne.

 

Ar a hektar – wyliczanie powierzchni

Tak jak ar, hektar jest metryczną jednostką pola powierzchni nienależącą do układu SI. Definiuje się go jako 10 000 metrów kwadratowych. Oznacza to, że 1 hektar równy jest wartości 100 arów. Podobnie jak one, znajduje zastosowanie podczas określania powierzchni gruntu (areału). Jego symbolem jest ha.

Zastosowany w hektarze przedrostek oznacza mnożenie raz 100. Nazwa hektar składa się bowiem z przedrostka„hekt-” oznaczającego 100 i nazwy jednostki miary „ar” (co daje 100 arów).

Wiedząc to, możemy łatwo obliczyć, ile metrów kwadratowych składa się na ar, a ile na hektar.

Mniejszy od hektara ar służy określaniu powierzchni działki budowlanej. 1 ar to pole powierzchni kwadratu o boku 10 m (10 x 10).

1 a = 100 m² = 0,01 ha

0,01 a = 1 m

Jeden hektar jest to z kolei pole powierzchni kwadratu o boku 100 m (100 x 100 ).

1 ha = 10 000 m² = 0,01 km²

1 km² = 100 ha

Na powierzchni 1 hektara zmieści się zatem 10 000 kwadratów o polu równym 1 m2 bądź 100 arów o powierzchni liczącej 100 m2.

Warto przy tym podkreślić występowanie jeszcze jednej jednostki miary, jaką jest akr (od ang. acre). Współcześnie stosuje się ją zwłaszcza w krajach anglosaskich, a dawniej w wielu innych krajach europejskich. Równa jest 0,4047 hektara, czyli 4047 m2. Mimo podobieństwa nazwy akry nie są tym samym co ary (0,01 ha) i nie mogą być z nimi mylone.

 

Dawne jednostki miar powierzchni

W dawnej Polsce stosowane były rozmaite systemy miar gruntu. Do obliczania pola powierzchni wykorzystywano przede wszystkim łan, będący jednostką podziału pól, służącą pomiarowi powierzchni i długości ziemi o trudnej do ustalenia powierzchni i z przeznaczeniem pod zasiewy. 1 łan odpowiadał wtedy polu powierzchni średniego pod względem wielkości gospodarstwa chłopskiego. Łan dzielił się dalej na zagony (długie i wąskie pasy zaoranego pola), a te na skiby. Można wyróżnić łan mniejszy i łan większy.

Oprócz łanów w Europie, w tym w Polsce, stosowano także morgi, które oznaczały obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego. Wielkość jednej morgi, zależnej od jakości gleby i zaprzęgu, wynosiła w różnych krajach od 0,33 do 1,07 hektara.

Jeden łan mniejszy odpowiada 30 morgom, liczącym blisko 17,9 hektara (1 łan mniejszy = 30 morg ≈ 17,9 ha). Jeden łan większy to natomiast 48 morg, co stanowi około 24,2 hektara (1 łan większy = 48 morg ≈ 24,2 ha).

 

Powierzchnia działki budowlanej wyliczona w hektarach

Hektar przeliczeniowy znajduje szerokie zastosowanie w geodezji i służy ewidencji gruntów i budynków. Przy jego pomocy wytycza się teren działek przeznaczonych pod inwestycje budowlane oraz wskazuje miary gruntów w celach rolno-leśniczych.

Znajomość jednostek miary pola powierzchni jest przydatna zwłaszcza podczas zakupu działki budowlanej. Kluczowa jest dla nas jej powierzchnia wyrażona w hektarach (ha), która wpłynie na koszt całego przedsięwzięcia.

Należy pamiętać, że kupno działki rolno-budowlanej zależy od obowiązujących przepisów prawa. Dokładnie od znowelizowanej w 2019 roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  Obecnie działkę tego rodzaju może kupić już nie tylko rolnik, a każda osoba. Niestety jej maksymalna wielkość została ograniczona do 1 hektara, czyli 100 arów. Przed zmianą treści ustawy obowiązywało ograniczenie powierzchni działki rolnej w obrocie osób indywidualnych na poziomie 0,3 ha  (30 arów).

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820