Słownik terminów inwestycyjnych

Akwen

Co to jest akwen?

Akwen

Z definicji akwen (łac. aqua) jest obszarem powierzchni wodnej i określa tym samym fragment morza, oceanu, rzeki, jeziora, zalewu i innych zbiorników. Akwen stanowi odpowiednik terenu na lądzie. Nie używa się względem niego określenia akwen wodny, który jest pleonazmem. Wystarczającą nazwą jest więc np. akwen Morza Bałtyckiego lub akwen Jeziora Mamry.

Szczególnym typem akwenu jest akwen regulowany. Stanowi on rodzaj zbiornika wodnego, który został przekształcony w ramach działań człowieka. Akweny tego rodzaju powstają w celu ochrony przeciwpowodziowej lub umożliwienia gospodarczego wykorzystania akwenu.

Jednym z kluczowych pomiarów hydrograficznych realizowanych na akwenach jest pomiar ich głębokości. Jako głębokość akwenu rozumieć można wartość od powierzchni wody do dna. Pomiarów dokonuje się za pomocą głębokościomierzy hydrogeologicznych.

 

Akweny w Polsce i na świecie

Najgłębszym akwenem w Polsce jest Jezioro Hańcza liczące 108,5 m głębokości, a według niektórych źródeł nawet 113 m. Największym pod względem powierzchni akwenem jest z kolei Jezioro Śniardwy mające 113,8 kilometrów kwadratowych. Największym jeziorem na świecie jest Morze Kaspijskie 371 800 kilometrów kwadratowych. Największe słodkowodne jezioro znajduje się z kolei w Stanach Zjednoczonych – to Jezioro Górne zajmujące 82 410 kilometry kwadratowe.

Trzecie miejsce przypada w tym zestawieniu Jezioru Wiktorii, które zajmuje teren trzech państwa – Kenii, Tanzanii i Ugandy i ma powierzchnię 68 000 kilometrów kwadratowych. Największym i najgłębszym zarazem oceanem jest z kolei Ocean Spokojny. Znajduje się on pomiędzy Ameryką Północną, Ameryką Południową, Antarktydą Zachodnią, Australią i Azją. Jego powierzchnia wynosi 178,7 mln km2 (35% udziału w powierzchni Ziemi). Średnia głębokość – 3 957 m, a maksymalna – 11 034 m (Rów Mariański).

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820