Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Aktualizacja wyceny nieruchomości

Aktualizacja wyceny nieruchomości

Co to jest aktualizacja wyceny nieruchomości?

Aktualizacja wyceny nieruchomości

Aktualizacja wyceny nieruchomości obejmuje czynności rzeczoznawcy majątkowego w stosunku do operatu szacunkowego wykonanego wcześniej przez tego rzeczoznawcę. W praktyce polega ona na wykonaniu identycznych czynności, jakie zrealizowano przy pierwotnym operacie szacunkowym. Celem takiej aktualizacji jest potwierdzenie na drodze analizy, że wartość nieruchomości określona w operacie jest aktualna. Bądź określenie nowej wartości nieruchomości na dzień dokonywania aktualizacji lub na odpowiednią datę inną.

Aktualizacji dokonuje się w przypadku zmian cen rynkowych lub zmian obejmujących nieruchomość bądź otoczenie nieruchomości już po wykonaniu operatu szacunkowego. Aktualizacji operatu szacunkowego nie przeprowadza się, jeżeli okres od jego sporządzania to ponad 2 lata lub wystąpiły okoliczności, które wymagają przeprowadzenia nowego operatu szacunkowego.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820