Słownik terminów inwestycyjnych

Add on factor

Add-on factor jest to współczynnik powierzchni wspólnej, który na ogół stosowany jest przez wynajmujących przy tworzeniu umowy najmu przestrzeni komercyjnych. Współczynnik ten wyrażamy w procentach. Określa, jaka jest wielkość najmu obszaru wspólnego przy wynajmowaniu pomieszczeń biurowych. A zatem z tego wynika, że faktyczna powierzchnia, za którą płaci najemca (czynsz, opłaty administracyjne i eksploatacyjne) to tak naprawdę przestrzeń biura, która powiększona jest o wartość współczynnika add-on.

Co to jest add on factor?

Budynkowy a add on factor piętra?

Niekiedy wynajmujący dokonują rozróżnienia na add on factor budynkowy oraz add on factor piętra. Do pierwszego z nich wlicza się na przykład metraż holu budynku czy recepcję. Natomiast do drugiego, obszar korytarza oraz łazienki znajdującej się na danym piętrze.
Co to oznacza w praktyce dla najemcy? To, że jego powierzchnia najmu zostanie automatycznie powiększona o odpowiedni procent współczynnika przestrzeni wspólnej, a co za tym idzie wzrosną również koszt miesięczne takiego najmu.

Warto przy tym nadmienić, że takie dodawanie współczynnika powierzchni wspólnej jest obecnie powszechnie stosowaną praktyką na rynku nieruchomości biurowych. Choć współczynnik przestrzeni add-on-factor występuje zawsze w budynkach komercyjnych, to jednak niekiedy jego wartość wynosi 0%. To oznacza, że najemca nie ponosi kosztów dodatkowych za część wspólną. Wynika to z modelu zarządzania przyjętego przez wynajmującego.

Z kolei add-on-factor, kształtujący się na niskim poziomie, jest dla najemców wyznacznikiem efektywność powierzchni, a także jednym z głównych kryteriów służących do porównywania ofert deweloperskich. Dlatego należy go brać pod uwagę już na etapie projektowania biurowca.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820