Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Adaptacja w architekturze

Adaptacja w architekturze

Co to jest adaptacja w architekturze?

Adaptacja, czyli przystosowanie obecnego obiektu

Adaptacja, pochodząca od łac. adaptatio – przystosowanie, określa przedsięwzięcia architektoniczne mające na celu przystosowanie odbudowywanego obiektu do celów odmiennych tym, którym dotychczas służył. Prace techniczne wykonane w ramach przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy mają za zadanie usprawnić funkcje użytkowe budynku. Przy adaptacji, w zależności od przyjętych celów i potrzeb, zachowuje się częściową strukturę lub kubaturę danego obiektu. Należyta adaptacja zapewnia właściwe wykorzystanie obiektów w sposób odpowiadający ich wartości zabytkowej.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820