Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Absorpcja nieruchomości

Absorpcja nieruchomości

Co to jest absorpcja nieruchomości?

Definicja absorpcji na rynku nieruchomości

Absorpcja nieruchomości określana jest również mianem popytu netto. W praktyce wskazuje ona ilość powierzchni faktycznie wchłoniętej przez rynek. Tym samym absorpcja nieruchomości stanowi różnicę występującą między wolną powierzchnią w okresie poprzednim a wolną powierzchnią w okresie bieżącym. Ustala się przy tym poziom powiększenia o ilość powierzchni najmu brutto oddaną w danym okresie. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na powierzchnię biurową firm, rośnie absorpcja netto.

Absorpcja jest jednym z kluczowych wskaźników analizowanych w odniesieniu do nieruchomości komercyjnych, w tym biurowych. Wykorzystuje się ją również w odniesieniu do wskaźnika pustostanów, określającego ilość niewynajętej powierzchni do całkowitej podaży powierzchni nieruchomości, z którym jest skorelowana.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820