Słownik pojęć

Wiedza to pieniądz! Opanuj terminologię inwestycyjną i zarabiaj świadomie.
A
Add on factor
Akt notarialny
Amortyzacja
Aparthotel
ARV - After Repair Value
B
Blockchain
C
Cena ofertowa
Cena transakcyjna
Condohotel
Crowdfunding
Crowdinwesting nieruchomości komercyjnych
Czynsz
D
Decyzja o warunkach zabudowy
Deweloper
Dochód netto nieruchomości
Dochód pasywny
Dywidenda
Dzierżawa
F
FINN-y Firmy inwestujące w nieruchomości na wynajem
FinTech
Flipping
G
Generalny wykonawca
GLA
H
Hipoteka
Home Staging
I
ICO - Initial Coin Offering
Inflacja
K
Kapitalizacja nieruchomości
KNF (Komisja Nadzoru Finansowego )
Kodeks cywilny
Koszty operacyjne
Koszty transakcji
Księga wieczysta
L
LTC - Loan to Cost Ratio
M
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
N
Nieruchomość
Nieruchomość budynkowa
Nieruchomość gruntowa
Nieruchomość inwestycyjna
Nieruchomość lokalowa
Nieruchomość rolna
Nieruchomość wspólna
Nieruchomości komercyjne
Notariusz
O
Obligacje skarbowe
Operat szacunkowy
Operator hotelowy
Opłata Notarialna
P
PCC
Pieniądz Fiducjarny
Plan zagospodarowania przestrzennego
Podpis notarialnie poświadczony
Porównawcza analiza rynku
Powierzchnia użytkowa
Pożyczki peer to peer
Prawo pierwokupu
Promesa
R
Rada Nadzorcza
RECF - Real Estate Crowdfunding
Rent roll
Rentier = Pasywny Inwestor
Rentowność inwestycji (ROI)
Ryzyko inwestycyjne
Rzeczoznawca majątkowy
S
Skorygowana podstawa opodatkowania
Służebność
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
STO - Security Token Offering
Stopa zwrotu
T
TOKEN
Tokenizacja
U
Udział
Umowa przedwstępna
Umowa przyrzeczona
Użytkowanie wieczyste
W
Wartość dodana
Wartość nieruchomości
Wskaźnik pustostanów
Wspólnik spółki
Wspólnota mieszkaniowa
Wydajność
Wynajmujący
Z
Zaliczka
Zarząd
Zasiedzenie
Zgromadzenie Wspólników