fbpx

Otrzymaj
ofertę inwestycji

Polityka prywatności

Petram House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością właściciel serwisu social.estate gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, osób odwiedzających stronę internetową social estate Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Petram House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 16/66, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000708863, REGON: 369050029, NIP: 5272832852 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Do realizacji właściwego wykonania umowy potrzebujemy od użytkownika, a następnie przetwarzamy poniższe dane osobowe:

 1. imię
 2. adres e-mail,
 3. telefon kontaktowy,
 4. preferencje dotyczące poszukiwanej nieruchomości lub/i dane dotyczące nieruchomości przeznaczonej do kupna i sprzedaży.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolnie, lecz konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Petram House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania umowy zawartej z Petram House sp. z o.o.,
 2. realizowania naszych usług zmierzających do zawarcia umowy doradztwa/pośrednictwa, prowadzenia doradztwa w zakresie sprzedaży lub zakupu nieruchomości, przez okres do tego niezbędny,
 3. prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres email, telefonicznie) informacji handlowych i ofert,
 4. kontaktowania się z użytkownikiem – np. poprzez udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, realizowanie umowy i prezentowanie ofert,
 5. monitorowania jakości usług i ulepszania naszej oferty,
 6. podejmowania wewnętrznych działań administracyjnych,
 7. realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego, zobowiązania sądów, organów podatkowych.

Dane osobowe użytkownika w celu realizacji naszych usług mogą być udostępniane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom (w tym także współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne i umowy o współpracy)
 2. podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną,
 3. notariuszom,
 4. podmiotom świadczącym i realizującym usługi marketingowe,
 5. podmiotowi świadczącemu usługi księgowe,
 6. innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Petram House sp. z o.o. wraz z partnerami korzysta z plików cookies i innych pokrewnych technologii. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Korzystanie z plików ma na celu:

 • ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych, a także personalizacji ustawień strony
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszej strony
 • poznanie preferencji użytkownika na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów

W ramach strony social.estate wykorzystywane są następujące pliki cookies:

 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

Zakres wykorzystywania plików cookies użytkownik może określić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik ma prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Petram House sp. z o.o. (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie), w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli jego podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes, w tym profilowaniu danych, a ponadto w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Przechowujemy tylko niezbędne dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z użytkownikiem umowy, a także po jej zakończeniu maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy w celach:

   1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   2. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
   3. statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie nie dłużej niż 10 lat od wygaśnięcia umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Taki okres jest konieczny, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń.

Z Administratorem danych użytkownik może się skontaktować pisemnie wysyłając zapytanie na adres siedziby Petram House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Płocka 15/66 01-231 Warszawa lub na adres e-mail: [email protected]

Zmiana Polityki ochrony danych osobowych

Petram House sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Polityki Prywatności. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na stronie social.estate

Data wejścia w życie Polityki Prywatności: 27 listopada 2018 r.