Blog \ Inwestowanie w nieruchomości \ Podział nieruchomości – jak wygląda postępowanie?

Podział nieruchomości – jak wygląda postępowanie?

30 grudnia 2020 2 minuty czytania

Każdą nieruchomość będącą współwłasnością dwóch lub więcej osób można podzielić. Konieczne jest jednak podjęcie odpowiednich kroków. Pierwszy z nich to zniesienie współwłasności. Drugi zaś to fizyczny podział. Wszystkie te działania są możliwe tylko w przypadku złożenia odpowiednich dokumentów i wniosku.

Podział nieruchomości – jak wygląda postępowanie?

Kiedy można podzielić nieruchomość?

Nieruchomość może zostać podzielona tylko wówczas, kiedy jej podział jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscach, gdzie nie ma takiego planu, pod uwagę należy wziąć odrębne przepisy oraz kwestie ujęte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dotyczy to przede wszystkim działek oraz znajdujących się na nich budynków. Działki muszą mieć dostęp do drogi. W przypadku, kiedy dzielony jest budynek, muszą być wydzielone dwie (lub więcej) odrębne części. Każda część budynku powinna mieć osobne wejście oraz osobne instalacje — elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Cele postępowania o podział nieruchomości

Postępowanie o podział nieruchomości może być prowadzone w różnych celach. Wszystko zależy od tego, jakie są okoliczności danej sprawy. Jednym z jej głównych celów jest przede wszystkim zniesienie współwłasności. Postępowanie o podział nieruchomości może mieć na celu wyodrębnienie działki budowlanej lub wydzielenie części nieruchomości, jeśli własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa. Postępowanie przeprowadza się także, by zrealizować roszczenia do części nieruchomości lub przepisy dotyczące przekształceń własnościowych. Można spotkać się z sytuacją, że nieruchomość jest dzielona w celu oddania jej części pod budowę drogi, linii kolejowej itp.

Projekt podziału nieruchomości — jakie elementy ma zawierać?

Każdy podział nieruchomości powinien zostać poprzedzony stworzeniem projektu podziału nieruchomości, który powinien zawierać:

– granice, które podlegają podziałowi,
– oznaczenie nieruchomości zawierające dane z katastru i księgi wieczystej,
– powierzchnie nieruchomości mających powstać po podziale,
– powierzchnię dzielonej nieruchomości,
– nowo projektowane granice nieruchomości,
– graficzną prezentację dostępu do drogi publicznej,
– plan budynku i rzut kondygnacji, jeśli budynek także podlega podziałowi.

Warto pamiętać, że w przypadku, kiedy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty.

Proces podziału nieruchomości — ile trwa?

Jak już wspomniano, proces podziału nieruchomości składa się z kilku etapów i to właśnie ich przebieg ma największy wpływ na to, jak długo ten proces trwa. Średnio proces podziału nieruchomości powinien trwać ok. 5 miesięcy. Jest to czas potrzebny na sporządzenie niezbędnych dokumentów, wniosków oraz na pracę urzędników i geodetów działających w danej sprawie. Jednak nie zawsze wydzielenia odrębnej nieruchomości z istniejącej działki trwa kilka miesięcy. Czasem ten okres może wydłużyć się nawet do kilkunastu miesięcy. Często w dużych miastach, np. w Warszawie można spotkać się z sytuacjami, że takie postępowanie trwa w granicach 11-15 miesięcy.

Zasady podziału nieruchomości z urzędu

Zgodnie z właściwą ustawą podział nieruchomości z urzędu odbywa się na podstawie ściśle określonych zasad. W pierwszej kolejności, kiedy ma zostać dokonany podobny podział nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym do publicznej wiadomości, powinna zostać podana informacja na ten temat. W przypadku gdy w ciągu 2 miesięcy nie zgłoszą się osoby mające prawo do nieruchomości, wówczas można rozpocząć postępowanie. Po upływie odpowiedniego terminu organ właściwy, np. burmistrz zatwierdza decyzję o podziale nieruchomości, a następnie podaje ją do publicznej wiadomości.

Kiedy nie można podzielić nieruchomości?

Podział nieruchomości nie jest możliwy, jeśli nie zgadza się na niego jeden ze współwłaścicieli. Problematyczne może być także podzielenie budynku i działki wokół niego, jeśli budynek nie posiada wyodrębnionych części. Wówczas rozwiązaniem może być podzielenie go na lokale.

Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt