Blog \ Inwestowanie \ Podatek od nieruchomości 2022 i zmiany w przepisach

Podatek od nieruchomości 2022 i zmiany w przepisach

31 maja 2022 2 minuty czytania

Wraz z dniem 1 stycznia 2022 roku zwiększona została górna granica podatku od nieruchomości, która w niektórych przypadkach może być nawet wyższa o 4,71% od poprzedniej. Podwyżka dotyczy nie właścicieli mieszkań i domów, ale również przedsiębiorców i właścicieli gruntów. Ministerstwo Finansów ustaliło górne stawki podatku od nieruchomości, a rzeczywista podwyżka zależna jest tak naprawdę od samodzielnych ustaleń zarządów gmin. W związku z tym na maksymalne podwyżki zdecydowali się między innymi włodarze Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Szczecina oraz Łodzi.

Podatek od nieruchomości – co się zmieniło?

ceeb

W 2022 roku zwiększyły się stawki podatku od nieruchomości. Ministerstwo Finansów ustaliło górny próg opodatkowania, a to włodarze gmin i miast mieli zdecydować o tym, czy skorzystają z maksymalnej stawki, czy nieco ją obniżą. Większość z nich zdecydowała się na skorzystanie z pierwszej opcji.

W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170) podatek od nieruchomości obowiązuje dla:
– gruntów,
– budynków lub ich części,
– obiektów lub ich części przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Należy zaznaczyć, że według ustawy budynek to obiekt budowlany na trwale związany z gruntem, o wydzielonych przestrzeniach, posiadający dach i fundamenty.

Podatek od nieruchomości uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne pod warunkiem, że zostaną spełnione następujące wymagania:
– są właścicielami nieruchomości bądź obiektu budowlanego,
– są posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
– są użytkownikami wieczystymi gruntów,
– są posiadaczami mienia publicznego (niezależnie od tego, czy jest to poparte umową, czy też nie).

Stawki podatku od nieruchomości 2022

Ile wynosi podatek od nieruchomości? To pytanie zadaję sobie wiele osób. Według przepisów stawki na rok 2022 wyglądają w sposób następujący (podane stawki obowiązują dla 1 mkw):
– budynki mieszkalne – 0,89 zł;
– budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – 25,74 zł;
– budynki związane z działalnością dotyczącą obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł;
-budynki, w których świadczona jest działalność zdrowotna – 5,25 zł;
pozostałe budynki – 8,68 zł;
grunty wykorzystywane do działalności gospodarczej – 1,03 zł;
grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi – 5,17 zł za 1 ha;
– grunty pozostałe – 0,54 zł.

zarządzanie najmem lokali we Wrocławiu

Podatek od nieruchomości Warszawa 2022 – jak obliczyć?

Postawa opodatkowania w przypadku gruntów zależna jest od ich powierzchni. Podobnie jak w przypadku budynków lub ich części – tu pod uwagę należy brać powierzchnię użytkową. Dla budowli lub ich części, powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podstawą opodatkowania jest ich wartość z dnia 1 styczna z roku, w którym został dokonany ostatni odpis amortyzacyjny.
Ustalanie wysokości stawek podatku zawsze leży w kompetencji rady gminy, odpowiadającej usytuowaniu danego budynku lub gruntu. Ministerstwo Finansów ustala natomiast maksymalne stawki, do których gmina musi się dostosować. Wartość podatku od nieruchomości obliczana jest poprzez pomnożenie podstawy opodatkowania i wartości procentowej progu podatkowego, ustalonego przez gminę.

Kto ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości ?

Obowiązek płacenia podatków od nieruchomości dotyczy nie tylko ich właścicieli, ale również użytkowników wieczystych, czy samoistnych posiadaczy, którzy muszą opłacać podatki nawet pomimo tego, że mają ograniczone prawo własności do budynku czy gruntu. Osobowość prawna w tym przypadku nie ma większego znaczenia. Podatek od nieruchomości są zobowiązani uiszczać również posiadacze zależni nieruchomości należących do Skarbu Państwa czy gminy. Gdy nieruchomość czy grunt stanowią współwłasność, obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach.
Z opodatkowania zwolnione są:
– użytki rolne i lasy (jeżeli nie stanowią podmiotu działalności gospodarczej),
– nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych,
– grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (nie dotyczy to zbiorników sztucznych),
– grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
– grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych
– nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości.

Do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości płacony jest w ratach, które dopasowane są do czasu trwania obowiązku podatkowego. Raty muszą być płacone odpowiednio:
– do 15 marca,
– do 15 maja,
– do 15 września,
– do 15 listopada.
Wszystkie te daty obowiązują w jednym roku podatkowym.

Autor: Redakcja Social.Estate

Redakcja Social.Estate

Zespół redakcyjny Social.Estate, który przygotowuje dla Ciebie najciekawsze newsy ze świata gospodarki, finansów osobistych i nieruchomości.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt