Blog \ Bez kategorii \ Podatek od nieruchomości 2022 i zmiany w polskich przepisach

Podatek od nieruchomości 2022 i zmiany w polskich przepisach

1 czerwca 2022 3 minuty czytania

Podatek od nieruchomości nie dotyczy wyłącznie właścicieli budynków, obowiązek ten spoczywa także na użytkownikach wieczystości, samoistnych posiadaczach. Rolnicy także mogą zostać zobligowani do płacenia daniny w niektórych przypadkach. Każdego roku wysokość podatku od nieruchomości jest ustalana przez uchwałę rady gminy, Z kolei maksymalne stawki określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Decyduje o tym rozporządzenie Ministra Finansów, który bierze pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług.

obsługa najmu Wrocław

Podatek od nieruchomości Warszawa 2022 – Co się zmieniło?

W 2022 roku pojawiły się zmiany w stawkach dotyczących podatku od nieruchomości. Regulują je następujące podstawy prawne: art. 5 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724). Podatnicy muszą liczyć się z podwyżkami, które mogą wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy za metr kwadratowy użytkowanej powierzchni. Dotyczy to zarówno gruntów, jak i budynków oraz ich części. Minister Finansów ustala górne granice stawek kwotowych obowiązujących w roku 2022, ale ostateczna decyzja należy do każdej gminy. Oznacza to, że w poszczególnych miejscowościach stawki daniny mogą być mniej lub bardziej zróżnicowane. Na zastosowanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości zdecydowały się władze miasta Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Warszawa. Niższe kwoty podatkowe obowiązują w miejscowościach Olsztyn, Katowice i Białystok. Najniższa stawka podatku od nieruchomości została ustalona w Zielonej Górze.

Ile wynosi podatek od nieruchomości? Jakie są maksymalne stawki podatku od nieruchomości 2022?

W przypadku budynków mieszkalnych górna stawka podatku od nieruchomości w 2022 roku wynosi 0,89 zł za metr kwadratowy. Znacznie więcej muszą płacić osoby wykorzystujące obiekty w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z publikacją Ministra Finansów górna granica stawki kwotowej wynosi 25,74 zł za metr kwadratowy. Jeśli budynek ma służyć działalności dotyczącej świadczeń zdrowotnych, to konieczne staje się odprowadzanie podatku od nieruchomości w wysokości 5,25 zł za metr kwadratowy. Za budynki pozostałe płaci się 8,68 zł za metr kwadratowy. Budynki zajęte w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym są objęte stawką daniny w wysokości 12,04 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Nieco inaczej wygląda to w przypadku podatku od nieruchomości, który dotyczy budowli. Ostateczna kwota wynosi 2% wartości obiektu.

Stawka daniny za grunty przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 1,03 zł za metr kwadratowy. Wzrosła ona o 4 gr w porównaniu z ubiegłym rokiem. Większa podwyżka obejmuje grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi i płynącymi. Obecna stawka wynosi 5,17 zł za jeden hektar powierzchni, natomiast w ubiegłym roku nie przekraczała 5 zł. Za grunty niezabudowane, które zostały objęte obszarem rewitalizacji, płaci się podatek w wysokości 3,4 zł za metr kwadratowy. Niewielka podwyżka, wysokości 2 gr, dotyczy gruntów przeznaczonych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego. Stawka w roku 2022 wynosi 0,54 zł za metr kwadratowy.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości oblicza się na podstawie przyjętej stawki daniny w danej gminie lub mieście. Podatnik nie musi tego robić, bo otrzymuje gotowe pismo zawierające uchwałę wraz z obowiązującymi stawkami kwotowymi za poszczególne przedmioty opodatkowania (grunty, budynki lub ich części, budowle). W przypadku budynku mieszkalnego do obliczenia podatku od nieruchomości wystarczy bazować na maksymalnych stawkach za obiekt, czyli 0,89 zł za metr kwadratowy i za grunty 0,54 zł za metr kwadratowy oraz na całkowitej powierzchni budynku i powierzchni działki.

Kto ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości musi płacić każdy właściciel nieruchomości i obiektu budowlanego oraz posiadacz samoistny nieruchomości i obiektu budowlanego. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych płaceniu daniny podlegają również użytkownicy wieczystych gruntów. Podatkiem od nieruchomości obejmuje się również niektórych posiadaczy nieruchomości lub ich części, jeśli stanowią one własność państwa/samorządu terytorialnego.

Do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

W przypadku indywidualnych właścicieli nieruchomości możliwe jest płacenie obowiązkowej daniny w czterech równych ratach. Podatników obowiązują jednak konkretne terminy, czyli do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Należną płatność można uregulować bezpośrednio w kasie urzędu miasta. Możliwe jest także płacenie za podatek od nieruchomości za pomocą bankowości internetowej. Należy wykonać przelew na rachunek, który znajduje się w otrzymanej decyzji podatkowej.

 

Autor: Redakcja Social.Estate

Redakcja Social.Estate

Zespół redakcyjny Social.Estate, który przygotowuje dla Ciebie najciekawsze newsy ze świata gospodarki, finansów osobistych i nieruchomości.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt