Blog \ Inwestowanie w nieruchomości \ Nadchodzą podwyżki - jaka będzie wysokość podatku od nieruchomości?

Nadchodzą podwyżki – jaka będzie wysokość podatku od nieruchomości?

24 listopada 2020 2 minuty czytania

W 2021 roku wartość podatku od nieruchomości wzrośnie i to nawet dwukrotnie. Zostały już ogłoszone stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na przyszły rok, z którymi powinien zapoznać się każdy właściciel nieruchomości.

Ile będzie wynosił podatek od nieruchomości w 2021 urośnie?

Nadchodzą podwyżki - jaka będzie wysokość podatku od nieruchomości?

W roku 2019 roku współczynnik inflacji wyniósł 1,8%, co przełożyło się na wzrost podatku od nieruchomości o dokładnie taką samą wartość. Obecna sytuacja wskazuje na aż dwukrotny wzrost cen w porównaniu do wysokości dotychczasowych stawek. Ustalono, że inflacja w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 3,9%. Zgodnie z najnowszymi prognozami właśnie o tyle może maksymalnie wzrosnąć podatek od nieruchomości w roku 2021. Na obecną chwilę nadal nie ustalono konkretnych stawek, ale trzeba być przygotowanym na ponad stuprocentowy wzrost. Na ostateczną wartość podatku będą miały jednak największy wpływ władze lokalne. W niektórych gminach mogą być to maksymalne stawki, które zostały zaproponowane przez Ministra Finansów w obwieszczeniu, w innych natomiast niższe. Z obserwacji wynika, że niestety zdecydowana większość miast zdecyduje się na podniesienie podatku od nieruchomości o maksymalną wartość. Kilka miast zadecydowało o rezygnacji z największej podwyżki – np. Wrocław czy Katowice, ale większość wybrała wartość podatku na maksymalnym dopuszczalnym przez ustawę poziomie.

Kto określa wysokość podatku od nieruchomości?

Nadchodzą podwyżki - jaka będzie wysokość podatku od nieruchomości?
Wysokość podatku od nieruchomości nie jest wartością stałą, gdyż podlega regularnym modyfikacjom. Każdego roku można spodziewać się kolejnych podwyżek, mniejszych lub większych, co z pewnością nie jest dobrą wiadomością dla inwestorów. Ustalaniem wysokości stawki zajmują się rady poszczególnych gmin w drodze uchwały. Oznacza to, że nie są one ujednolicone na terenie całego kraju, ale różnią się w zależności od miejscowości. W celu przeciwdziałania zbyt wysokim podwyżkom lokalnym wprowadzono ustawę, na mocy której Minister Finansów corocznie wydaje komunikat odnośnie maksymalnej stawki podatków i opłat lokalnych na kolejny rok kalendarzowy. Na jej wysokość ma bezpośredni wpływ współczynnik wzrostu inflacji z półrocza poprzedniego roku.

Podatek od nieruchomości 2021 – ile realnie wyniesie podwyżka?

Nadchodzą podwyżki - jaka będzie wysokość podatku od nieruchomości?
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, które zostało opublikowane w Monitorze Polskim na koniec lipca 2020 roku, stawki maksymalne podatków i opłat  lokalnych na rok 2021 prezentują się następująco:
  • Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 0,99 złotych od metra kwadratowego powierzchni;
  • Podatek od gruntów pozostałych ma maksymalną wartość 0,52 złotych od metra kwadratowego powierzchni;
  • Podatek od budynków mieszkalnych może wynieść 0,85 złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej;
  • Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i od budynków mieszkalnych/ich zajmowanych części może mieć wartość do 24,84 złotych od metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

>> Co to jest podatek katastralny?

>> Wzrost PKB w USA w III kw. najwyższy od 73 lat

 

Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt