Blog \ Crowdfunding nieruchomości \ Jak nowe regulacje EU wpłyną na rynek crowdfundingu nieruchomości ?

Jak nowe regulacje EU wpłyną na rynek crowdfundingu nieruchomości ?

20 maja 2021 2 minuty czytania

Crowdfunding nieruchomości wciąż w niedostateczny sposób regulowany jest prawodawstwem krajowym członków UE. Dlatego też w tym roku, w życie wchodzi rozporządzenie, które ma te kwestie sformalizować.

crowdfunding nieruchomości

Czym jest crowdfunding nieruchomości?

Crowdfunding udziałowy nieruchomości jest jedną z metod inwestowania w projekty związane z nieruchomościami. Od kilku lat staje się coraz popularniejszy – dlaczego? Dzięki możliwości grupowego inwestowania w nieruchomości pozwala na zaangażowanie się inwestorów indywidualnych, którzy samodzielnie nie dysponowaliby odpowiednimi środkami, wystarczającymi na pokrycie wysokiego progu wejścia. Inwestorzy łączą się ze sobą najczęściej za pomocą internetowych platform. Z jednej strony platforma crowdfundingu nieruchomości ma funkcję łącznika między współfinansującymi daną inwestycję, z drugiej strony, pomaga w weryfikacji konkretnych nieruchomości oraz w dopełnieniu formalności. Z uwagi na możliwość dowolnego określenia swojego udziału w inwestycji, crowdfunding nieruchomości jest dosyć bezpieczną formą lokowania kapitału. Platformy crowdfundingu nieruchomości  są legalne, inwestując za ich pośrednictwem stajemy się wspólnikami w spółce, która wpisana jest w KRS. Co więcej, w dowolnym momencie inwestorzy mogą się wycofać, sprzedając swoje udziały stronie trzeciej.

Jakie kluczowe są planowane zmiany w prawie UE dla crowdfundingu ?

Ponieważ crowdfunding jest wciąż dziedziną młodą, do tej pory nie do końca nadążały za jego potrzebami regulacje prawne. W listopadzie tego roku w życie wejdzie rozporządzenie (UE) 2020/1503, które będzie mieć zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. Celem aktu jest sformalizowanie zasad crowdfundingu i dopuszczenie do niego większej puli inwestorów.

Do tej pory kraje członkowskie działały w tym zakresie w oparciu o regulacje dotyczące ich wewnętrznych instytucji finansowych, co mnożyło koszty w przypadku transgranicznego crowdfundingu. Nowe zasady mają zaradzić tej sytuacji. Oferty zostaną wyłączone spod obowiązku sporządzania prospektów emisyjnych. Dostawcy usług crowdfundingowych zobowiązani będą zadbać o to, aby nie dochodziło do konfliktów interesów. Osoby, które będą chciały zaangażować się w inwestycje tego rodzaju, będą musiały przejść test pod kątem ich odpowiedzialności i adekwatności, aby ocenić dało się się ich zdolność do poniesienia ewentualnej straty. Rozporządzenie wprowadza też limit wartości ofert crowdfundingiwych przedstawiany przez właściciela projektu, w wysokości 5.000.000 EUR w ciągu 12 miesięcy. W dokumencie wprowadzono też jednolitą europejską licencję crowdfundingową – będzie ona wymagała posiadania minimum 25.000 EUR kapitału i spełnienia regulacji wewnętrznych kraju. Co więcej, dostawcy usług crowdfundingowych będą musieli uzyskać zezwolenie uprawniające do świadczenia usług transgranicznie, czego warunkiem będzie posiadanie stałej siedziby na terytorium UE.

Jak zmiany regulacyjne crowdfundingu wpłyną na inwestorów?

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem będą dla inwestorów korzystne. Dostawcy będą musieli przekazać potencjalnym inwestorom wszystkie dane, które niezbędne są do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej. Ma to na celu ochronę inwestorów. Co więcej, rozporządzenie wprowadza rozróżnienie między inwestorami doświadczonymi i niedoświadczonymi, tym ostatnim przyznając proporcjonalnie większe środki ochrony – limity inwestycyjne czy obowiązek przekazania mu dodatkowych informacji przez dostawcę usług.

Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt