Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Co to jest FinTech?

Co to jest FinTech?

Co to jest FinTech?

FinTech, czyli skrót dla Financial Technology, to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki wykorzystujący nowe technologie oraz innowacje w obszarze usług finansowych.

co to jest fintech?

FinTech – definicja

Pojęciem FinTech określa się firmy oferujące innowacyjne rozwiązania dla sektora finansowego, dotyczące instrumentów finansowych oraz związanych z nimi usług. Firmy te wykorzystują najnowsze możliwości techniczne w celu dostarczania nowoczesnych usług finansowych, najczęściej za pośrednictwem internetu. Celem technologii finansowych jest poprawa efektywności i dostępności usług oferowanych na rynku.

Mianem fintechów często błędnie określane są start-upy. Te jednak, zgodnie z definicją, są firmami będącymi w pierwszej fazie rozwoju, na etapie organizacji biznesu, tworzącymi dany produkt lub usługę i zwykle poszukującymi finansowania. W takim rozumieniu nie każdy start-up jest więc fintechem i na odwrót.

Branża FinTech doskonale rozwija się w krajach z przyjaznymi regulacjami prowadzenia innowacyjnych projektów. Do tego grona należą między innymi: Francja, Austria, Malta czy Niemcy. Warto podkreślić, że pod względem innowacyjności, Unia Europejska wyprzedza takie gospodarki, jak chińska czy amerykańska, ustępując miejsca jedynie Japonii oraz Korei Południowej.

Przykłady FinTechów

Charakterystyczną cechą firm fintechowych jest model biznesowy, który koncentruje się na jednej konkretnej usłudze i elastycznym dopasowaniu do potrzeb klienta. Do sektora FinTech zalicza się między innymi:

 • obsługę płatności online – np. PayU, PayPal, BLIK,
 • e-bankowość i bankowość mobilną – np. iPKO,
 • bankowość alternatywną – np. Revolut,
 • pożyczki online – np. Vivus, Wonga,
 • platformy analizy danych – np. BIK,
 • faktoring online – np. SMEO,
 • cyfrowe waluty – np. Bitcoin,
 • pożyczki społecznościowe – np. Kokos, Finansowo,
 • sieci afiliacyjne – np. systempartnerski.pl, aff44,
 • rozwiązania komunikacyjne wykorzystujące płatności – np. Uber, mytaxi,
 • kantory internetowe – np. Cinkciarz, Walutomat,
 • porównywarki internetowe i platformy aukcyjne – np. Ceneo, Allegro,
 • płatności mobilne wykorzystujące HCE – np. Apple Pay, Google Pay.
 • platforma crowdfundingu nieruchomości

 

Branża FinTech w Polsce

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad sto podmiotów sektora innowacji finansowej. Ich działalność koncentruje się w głównej mierze na płatnościach elektronicznych – tu prym wiodą DotPay, Blue Media i BLIK. Na uwagę zasługuje też Czerwona Skarbonka, będąca porównywarką pożyczek online, kredytów gotówkowych, kont osobistych oraz faktoringu.

Coraz więcej instytucji obecnych na rynku finansowym traktuje innowacyjność jako jeden z kluczowych sposobów budowania przewagi nad konkurencją. Powstawaniu fintechów sprzyjają też zmiany wśród konsumentów, którzy chętnie korzystają z innowacyjnych usług finansowych, opartych na zdalnych kanałach elektronicznych, obsługiwanych przez internet i za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

W Europejskim Rankingu Innowacyjności przygotowanym w 2019 roku Polska znalazła się w III lidze innowatorów (kraj umiarkowanie innowacyjny). Choć polski sektor FinTech znajduje się w początkowej fazie rozwoju, można z pewnością przyjąć, że w niedalekiej przyszłości będzie kształtować cały rynek usług finansowych. By tak się jednak stało, konieczne jest stworzenie odpowiedniego środowiska stymulującego powstawanie fintechów. Kluczową w tym rolę odegrać mogą zachęty podatkowe na rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej (ulga B+R, IP BOX) i lepsze wsparcie finansowe ze środków unijnych. Nie bez znaczenia będzie też ich właściwa promocja w gronie potencjalnych beneficjentów. Kolejną istotną kwestą są regulacje prawne i procesy dopełniające różnego rodzaju formalności, które powinny ułatwiać rozwój rodzimych fintechów.

Z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju powstał zespół ds. rozwoju innowacji finansowych w ramach FinTech. Jego zadaniem , w odpowiedzi na dynamiczne zmiany technologiczne na rynku usług finansowych, jest identyfikacja barier natury prawnej, regulacyjnej i nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych oraz przygotowanie propozycji ich likwidacji.

>>> Inwestowanie w nieruchomości za pomocą tokenów

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820