Blog \ Crowdfunding nieruchomości \ Finanse alternatywne - analiza raportu Cambridge University

Finanse alternatywne – analiza raportu Cambridge University

6 kwietnia 2019 3 minuty czytania

Finanse alternatywne – Brytyjscy analitycy prześwietlili rynek, zobacz co wyróżnia crowdinvesting nieruchomości ?

Według raportu Cambridge University wartość sektora alternatywnych finansów wyniosła w 2016 r. 7,6 miliarda Euro, rosnąc w średnim tempie kilkudziesięciu procent rocznie. Wśród wszystkich modeli tych nowoczesnych form inwestowania pieniędzy wyróżnia się crowdinvesting nieruchomości. Na czym, zdaniem brytyjskich analityków, polega jego fenomen?

Finanse alternatywne od czasu globalnego kryzysu finansowego nabierają znaczenia i rośnie zainteresowanie platformami alternatywnych finansów. Mowa tu o takich nowoczesnych formach inwestowania pieniądza, jak pożyczki społecznościowe, platformy faktoringowe (ang. invoice trading), dłużne papiery wartościowe oraz różne formy finansowania społecznościowego (crowdfundingu), takie jak crowdfunding udziałowy (w tym crowdinvesting nieruchomości), crowdfunding oparty na nagrodzie, crowdfunding oparty na dotacjach, czy crowdfunding dłużny.

Finanse Alternatywne – Raport Uniwersytetu Cambridge

Centrum Alternatywnych Finansów Uniwersytetu w Cambridge regularnie publikuje raporty poświęcone nowoczesnym formom inwestowania. Ostatni z nich, dotyczący rynku europejskiego, o nazwie “Expanding Horizons. The 3rd European Alternative Finance Industry Report”, przynosi bardzo interesujące wnioski.

Opracowanie wskazuje, że cały rynek alternatywnych form finansowania wyniósł w 2016 r. 7,6 miliarda Euro. Rynek ten jest największy w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Niemczech. Co ciekawe, największy rozmiar rynku per capita ma natomiast Estonia (62 dolarów na mieszkańca), tuż za nią mieści się Monaco (50 dolarów na mieszkańca) i Gruzja (27 dolarów na mieszkańca). Wartość całego rynku w Polsce oszacowano natomiast na 38,1 miliona Euro.

Najwyżej wycenianym modelem sektora alternatywnych finansów w Europie są (17% rynku o wartości 697 milionów Euro), faktoring (12% rynku), crowdfunding udziałowy (11% rynku) oraz crowdfunding oparty o nagrodę (ang. Reward-base crowdfudning), stanowiący 9% rynku.

Rysunek: jak zmieniała się wartość rynku alternatywnych finansów 2013-2016

rynek finansów alternatywnych

Źródło: Expanding Horizons…, 2017.

Czym się wyróżnia crowdinvesting nieruchomości na tle rynku finansów alternatywnych ?

Spośród różnych modeli sektora alternatywnych finansów badacze z Cambridge osobno zanalizowali crowdinvesting nieruchomości. Czym charakteryzuje się ten rynek w zestawieniu z innymi formami obrotu “alternatywnym” pieniądzem

Wartość tego rynku wyniosła w 2016 r. 109,45 milionów Euro, i było to 5,3% całego rynku alternatywnych finansów. W tej formie inwestowania, zgodnie z danymi zawartymi w raporcie, aż 74% wartości całego rynku zostało wypracowanego przez inwestorów indywidualnych. Pokazuje to dominację detalistów interesujących się taką formą zarabiania pieniędzy nad inwestorami instytucjonalnymi.

Crowdinvesting nieruchomości według raportu Uniwersytetu Cambridge ma też największą średnią wartość pojedynczej zbiórki, a wynosi ona 453 tys. Euro. Wyprzedza tym samym crowdfunding udziałowy (302 tys. Euro), oraz dłużne papiery wartościowe (275 tys. Euro), będąc nieporównywalnie większym od np. średniej zbiórki crowdfundingu opartego o dotacje, która wynosi jedynie 4,6 tys. Euro. Wskazuje to na względnie wysokie wolumeny pojedynczych “zbiórek” na tego typu inwestycje, co wydaje się być logiczne w przypadku inwestycji na rynku nieruchomości.

Z raportu dowiemy się też, że aż 80% właścicieli platform tego typu uważa, że istniejące krajowe regulacje sprzyjają ich działalności, a jedynie 1/5 stwierdza, że regulacje te są zbyt surowe lub nadmiernie opresyjne w stosunku do tego typu działalności. Crowdinvesting nieruchomości – to jeden z najbardziej optymistycznych wyników spośród wszystkich analizowanych modeli alternatywnych finansów.

Sito kwalifikacyjne, które daje gwarancję

Z raportu dowiemy się również, że platformy oparte o  crowdinvesting nieruchomości są też najbardziej restrykcyjne pod kątem weryfikacji podmiotów szukających finansowania i pragnących zarejestrować się w danym serwisie. Jedynie 9% z tych aplikujących do platformy zostaje dopuszczonych do realizacji zbiórki. (Możemy to porównać do 15% dopuszczonych do platform crowdfundingu udziałowego, 28% w platformach faktoringowych czy 67% dopuszczonych w crowdfundingu opartym o dotacje). “Nagrodą” za takie sito kwalifikacyjne jest aż 93%-owy wskaźnik sukcesu inwestycji, pewniejszy niż w przypadku prawie wszystkich pozostałych modeli sektora alternatywnych finansów. Łatwo można dojść do wniosku, że crowdinvesting nieruchomości jest  jednym z najbezpieczniejszych sposobów ulokowania pieniądza spośród wszystkich analizowanych przez brytyjskich badaczy, pozwala poznać wyliczyć i uzyskać z góry znaną stopę zwrotu z inwestycji.

Nota metodologiczna: Analiza rynku finansów alternatywnych Uniwersytetu Cambridge została oparta o dane zebrane z 344 platform sektora alternatywnych finansów. Analitycy oszacowali, że stanowi to 90% całego sektora alternatywnych finansów w Europie.

Marcin Pabijanek CEO Social Estate

finanse alternatywne

 

 1. Crowdinvesting nieruchomości – klucz do Twojej inwestycji.
 2. Inteligencja finansowa – jak podnieść finansowe IQ ?
 3. Zarabiaj na wynajmie nieruchomości komercyjnych.
 4. W co inwestować na emeryturę ?
 5. Crowdinvesting nieruchomości komercyjnych – platforma Social.Estate
 6. Crowdfunding Polska – jak sprzedać udziały w spółce ?
 7. Condohotel – czy to się opłaca?
 8. Dlaczego warto inwestować w nieruchomości?
 9. Pieniądz fiducjarny – czym jest ?
 10. Jak “grać” na giełdzie? Krótki poradnik dla początkujących.
 11. Jak bezpiecznie kupić mieszkanie ? ABC kupującego.
 12. Jak wybrać platformę crowdinvestingową dla nieruchomości ?
 13. Crowdinvesting nieruchomości Polska – inwestowanie XXI wieku.
alternatywne finanse crowdinvesting crowdinvesting nieruchomości finansowanie alternatywne finansowanie nieruchomości peer to peer lending
Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt